Stowarzyszenie Promyk Iława

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospawnych Powiatu Iławskiego Promyk

Każdy Darczyńca


W zależności od zakresu udzielonego wsparcia oferujemy PROMOCJĘ wspierającego w indywidualnie uzgodniony sposób, min. poprzez:
• umieszczenie loga Partnera/Sponsora w sliderze na stronie głównej Stowarzyszenia na czas określony,
• zawarcie nazwy Sponsora w nazwie projektu (sponsor tytularny projektu),
• umieszczenie loga Partnera/Sponsora w zakładce Darczyńcy i Partnerzy na czas nieokreślony,
• umieszczenie loga Partnera/Sponsora we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych, w tym w:
          - materiałach prasowych,
          - mailach, plakatach, banerach,
       - bieżących relacjach z realizacji projektu na stronie Stowarzyszenia i na Facebooku


Jesteśmy otwarci także na wszelkie inne formy promocji Partnera/ Sponsora zgodne z indywidualnymi oczekiwaniami, min. poprzez:
• umieszczenie loga Partnera/ Sponsora na rzeczowych składnikach wyposażenia Ośrodka Wsparcia przekazanych przez Partnera/Sponsora oraz zakupionych ze środków Partnera/Sponsora,
• umieszczenie loga Partnera/ Sponsora na koszulkach/ czapeczka/ innych elementach odzieży,
• eksponowanie przekazanych Stowarzyszeniu materiałów reklamowych Partnera/Sponsora,
• możliwość zaangażowania w projekt pracowników firmy,
• możliwość wskazania osób do udziału w projekcie, itp.