Stowarzyszenie Promyk Iława

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospawnych Powiatu Iławskiego Promyk

DZIAŁANIA NA RZECZ BUDOWY OŚRODKA WSPARCIA

• 2009r.- podjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia „ PROMYK” uchwały o gromadzeniu środków finansowych na budowę Ośrodka Wsparcia.
• Dnia 4 listopada 2013r. podpisanie notarialnej umowy darowizny, w której Powiat Iławski przekazał Nam działkę o powierzchni 22 arów pod budowę Ośrodka Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działka zlokalizowana jest w Iławie, przy ul. 1-go Maja. Jest to malownicza, cicha okolica, zapewniająca bezpieczeństwo i spokój osobom niepełnosprawnym.
• Dnia 9 lipca 2014r. podpisanie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Ośrodka Wsparcia- bryła A i bryła B, celem uzyskania pozwolenia na budowę.
• Dnia 28 listopada 2014r. złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami na dofinansowanie budowy Ośrodka Wsparcia- bryła A ze środków PFRON przekazanych Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
• Dnia 17 marca 2015r.- podjęcie przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego uchwały o dofinansowaniu budowy Ośrodka Wsparcia- Bryła A w kwocie 345.000 zł
• Dnia 2 kwietnia 2015r. ogłoszenie przetargu na budowę.
• Dnia 1 czerwca 2015r. rozpoczęcie budowy pierwszego budynku- bryły A, której zakończenie planuje się na 25 listopada 2105r.

Przed Nami dwa kolejne wyzwania:
1. Wyposażenie sal w bryle A w sprzęt rehabilitacyjny, meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wspierająco- aktywizujących. Na ten cel musimy zebrać ok. 100 tyś. Złotych.
2. Budowa drugiego budynku- bryły B wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu Ośrodka. Koszt tej inwestycji szacowany jest na ok. 2 mln zł. Obecnie zbieramy środki na wkład własny, aby móc ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

Program działalności na lata 2019 - 2022

Program działalności na rok 2016

Program działalności na lata 2015-2018

Program działalności na rok 2014