Stowarzyszenie Promyk Iława

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospawnych Powiatu Iławskiego Promyk

W Naszym OŚRODKU WSPARCIA prowadzić będziemy:

1. Mieszkania treningowe, wspomagane.
                                                         „ Pierwsze potrzeby życiowe: woda, chleb odzienie i dom”
                                                                                                            Mądrość Syracha 29,21
Osoby niepełnosprawne podczas okresowych pobytów treningowych, będą miały możliwość doświadczenia, budowania i rozwijania samodzielności, samoobsługi i kompetencji społecznych w zakresie: komunikacji, gospodarowania czasem wolnym, funkcjonowania
w grupie, w przestrzeni publicznej, radzenia sobie bez ciągłej obecności rodziców/stałych opiekunów, radzenia sobie w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
Pobyt w mieszkaniu treningowym przygotuje do w miarę samodzielnego prowadzenia własnego gospodarstwa domowego min. w mieszkaniu wspomaganym. Mieszkania wspomagane będą docelowymi mieszkaniami, dającymi osobom niepełnosprawnym, w tym
z zaburzeniami psychicznymi możliwość aktywnego życia, przy minimum wsparcia
w codziennym życiu.

2. Usługi wspierająco- aktywizujące.
Osoby niepełnosprawne w Ośrodka będą mieli również okazję do korzystania z wielu specjalnych zajęć wspierająco- aktywizująco- rehabilitacyjnych, mających na celu usprawnienie ich całościowego funkcjonowania w społeczeństwie. Uzyskają tu pomoc i wsparcie, które tak bardzo potrzebne jest każdemu człowiekowi borykającemu się z ciężarem choroby, pamiętając że:
                                  „ Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby
                                    człowiek był  nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny”

                                                                                                                 Ernest Hemingway

3. Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.
                                                        "Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia"
                                                                                                                   Albert Einstein
Utworzenie wypożyczalni to chęć pomocy osobom, które znalazły się w trudnej dla siebie lub swoich bliskich sytuacji i pilnie wymagają specjalistycznego osprzętowania,
a samodzielnie nie są w stanie go sobie zabezpieczyć.

HISTORIA Budowy Ośrodka Wsparcia

• 2009r.- Podjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „ PROMYK” uchwały o gromadzeniu środków finansowych na budowę Ośrodka Wsparcia. Pomysłodawczynią budowy i form działalności Ośrodka Wsparcia jest p. Krystyna Szafryna- Żęgota- ówczesna prezes Stowarzyszenia.

• Dnia 4 listopada 2013r. podpisaliśmy notarialną umowę darowizny, w której Powiat Iławski przekazał Nam działkę o powierzchni 22 arów pod budowę Ośrodka Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działka zlokalizowana jest w Iławie, przy ul. 1 Maja. Jest to malownicza, cicha okolica, zapewniająca bezpieczeństwo i spokój osobom niepełnosprawnym.

• Dnia 9 lipca 2014r. podpisaliśmy umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Ośrodka Wsparcia- bryła A i bryła B, celem uzyskania pozwolenia na budowę.

• Dnia 28 listopada 2014r. złożyliśmy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami na dofinansowanie budowy Ośrodka Wsparcia- bryła A ze środków PFRON przekazanych Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

• Dnia 17 marca 2015r. Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego podjął uchwałę
o dofinansowaniu budowy Ośrodka Wsparcia- Bryła A w kwocie 345.000 zł

• Dnia 2 kwietnia 2015r. ogłosiliśmy przetarg na budowę.

• Dnia 1 czerwca 2015r. ruszyła budowa pierwszego budynku- bryły A, której zakończenie planowane jest na 25 listopada 2105r.

 

Przed Nami dwa kolejne wyzwania:
1. Wyposażenie sal w bryle A w sprzęt rehabilitacyjny, meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wspierająco- aktywizujących. Na ten cel musimy zebrać ok. 100 tyś. złotych.

2. Budowa drugiego budynku- bryły B wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu Ośrodka. Koszt tej inwestycji szacowany jest na ok. 2 mln zł. Obecnie zbieramy środki na wkład własny, aby móc ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Liczymy na wsparcie osób prywatnych, firm, instytucji i samorządów - tych wszystkich, którym potrzeby niepełnosprawnych nie są obojętne.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A
14 2030 0045 1110 0000 0250 1580
z dopiskiem: „ Darowizna na cele statutowe”

 

Trwają prace przy budowie Ośrodka Wsparcia

Dnia 1 czerwca ruszyły prace na budowie Ośrodka Wsparcia

2 czerwca 2015r.

26 czerwca 2015r.

2 lipca 2015r.                                                                 9 lipca 2015r.

16 lipca 2015r.                                                               24 lipca 2015r.

4 sierpnia 2015r.                                                         13 sierpnia 2015r.

20 sierpnia 2015r.   - I etap budowy zakończony.
                                  Mamy stan zerowy zamknięty!