Stowarzyszenie Promyk Iława

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospawnych Powiatu Iławskiego Promyk

Dziękujemy za 1%

O NAS

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "PROMYK" powstało w 2000 roku. Dnia 13 czerwca 2001r. zostało zarejestrowane w KRS pod nr 0000019992. Dnia 24 maja 2004r. jako pierwsze, na terenie Powiatu Iławskiego, otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Pierwszym Prezesem PROMYKA był śp. Czesław Lendzion.

Członkowie Stowarzyszenia to niewielka grupa zapaleńców, która postanowiła nie czekać na lepszy świat dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, tylko działać, by ten lepszy świat był Tu i Teraz.

Od chwili powstania Stowarzyszenia zajmujemy się wszechstronnym wsparciem osób z niepełnosprawnościami, a od 2012r. także wsparciem osób starszych. Naszym celem jest stworzenie rozwiązań systemowych na rzecz poprawy jakości i warunków życia osób z niepełnosprawnościami i starszych, z poszanowaniem ich prawa do godnego i niezależnego życia oraz równoprawnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym.

Nasze działania mają na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, ich integrację ze środowiskiem lokalnym oraz stworzenie warunków do usamodzielnienia się osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

To właśnie chęć i potrzeba stworzenia warunków do usamodzielnienia się osób z zaburzeniami psychicznymi była przesłanką do budowy Ośrodka Wsparcia, który da osobom z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi możliwość aktywnego życia, przy minimum wsparcia w codziennym życiu. Wierzymy, że i teraz nie pozostawią nas Państwo bez wsparcia.

O tym jak można pomóc przeczytają Państwo TUTAJ