Stowarzyszenie Promyk Iława

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospawnych Powiatu Iławskiego Promyk

Nowy zestaw multimedialny do zajęć edukacyjnych

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż udało się nam zakupić zestaw multimedialny, z którego będą korzystać Uczestnicy Klubu Aktywności podczas zajęć edukacyjnych.

„Klub Aktywności" współfinansowany jest przez MRPiPS w ramach programu „Od zależności ku samodzielności".

Wróć