Stowarzyszenie Promyk Iława

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospawnych Powiatu Iławskiego Promyk

Tworzymy „filcowe sówki”

Uczestnicy zajęć Klubu Aktywności korzystają z różnych form wsparcia od zajęć edukacyjnych, samopomocowych, kulinarnych, komputerowych, ruchowych po rękodzielnicze i poradnictwo socjalno- prawne. Ostatnio tworzymy sówki z materiału filcowego, w wykonywanie których bardzo zaangażowali się Nasi Klubowicze.
"Klub Aktywności" współfinansowany jest przez MRPiPS w ramach programu "Od zależności ku samodzielności".

Wróć